Skip to main content

B&E Directory

Xinchun Wang

207Business and Economics Building

Xinchun Wang

Assistant Professor, Marketing